MENU
Demontabele gebouwen, Scholen & Onderwijs, Sporthallen

Een team van 6 man plaatste de tijdelijke sporthal in 30 dagen

Sporthal voor circusopleiding Fontys Hogescholen

Opdracht
De circusopleiding van Fontys Hogeschool in Tilburg geniet naam en faam in Europa om haar professionaliteit en prestaties. Echter was de trainingsfaciliteit nog altijd gehuisvest in een ‘Big Top’ circustent. Zodoende werd Neptunus gevraagd of zij iets konden ontwikkelen waarbij alle acrobatische oefeningen door de artiesten in spé konden worden uitgeoefend.

play Timelapse Flexolution Tijdelijke Sporthal Fontys Tilburg

Opbouw van Flexolution

Oplossing
Neptunus plaatste een ‘state-of-the-art’ Flexolution structuur van 720 vierkante meter met een inwendige hoogte van maar liefst 10,5 meter. Van buitenaf gemeten is de sporthal zelfs 12 meter hoog, waarbij het dragende plafond centraal staat in het ontwerp. Hieraan werden extra bevestigingspunten geïnstalleerd, om zo te allen tijde het gewicht van de artiesten te dragen bij ingewikkelde ring- en trapeze-oefeningen.

Gekoppeld aan de sporthal is een demontabel gebouw geplaatst ter grootte van 360 vierkante meter, wat ingezet is voor klaslokalen, kantoorruimte en kleedlokalen.

Een Neptunus-team van 6 man sterk plaatste de tijdelijke sporthal in een tijdsbestek van 30 dagen.

Uitdaging
De Academy for Circus and Performance Art (ACaPA) onderscheidt zich ten opzichte van andere Europese circusopleidingen door het overbruggen van de kloof tussen klassieke en hedendaagse circuskunst.

Het programma van de academie bestaat uit een mix van traditionele onderdelen zoals acrobatiek, trapeze, jongleren en clownerie maar bevat tevens ook eigentijdse onderdelen zoals mime, beweging en werken met objecten. Extra vakken die aan de opleiding gegeven worden zij ontwerp, multimedia en theatertechnologie. De opleiding wordt gevoed door andere kunstvormen zoals theater, beeldende kunst, dans en muziek.

De hogeschool wenste een accommodatie die voldeed aan de specifieke wensen van de opleiding, die naast de praktijk ook een geschikte ruimte bood voor de theoretische benadering.

Te midden op de drukke campus, was het van essentieel belang dat het nieuwe gebouw snel gebouwd en ingericht werd zonder de dagelijkse gang van zaken teveel te belemmeren.

Resultaat
Studenten oefenen nu in een op maat gemaakt, hypermodern trainingscentrum, waar ze binnen vier jaar worden opgeleid tot gecertificeerd circusartiest. Een van de kritische succesfactoren was het draagvermogen van het plafond in de Flexolution. Deze moest voldoende zijn om alle trapezes, ringen, kabels en vangnetten te kunnen bevestigen. Omdat de sporthal tot een vaste waarde van de campus ging behoren, heeft de circusopleiding besloten de sporthal te kopen. Neptunus heeft afgelopen jaren demontabele gebouwen bij verschillende onderwijsinstellingen in Europa geplaatst die werden ingezet als (tijdelijke) sporthal. Ook voor het NOC*NSF heeft Neptunus al meerdere sporthallen gebouwd voor de Olympische atleten en topsporters die dagdagelijks trainen op Nationaal Sportcentrum Papendal.

Flexolution Temporary Sports Hall Fontys Tilburg
Neptunus Flexolution Tijdelijke Sporthal Fontys Tilburg
Neptunus Flexolution Tijdelijke Sporthal Fontys Tilburg
Neptunus Flexolution Tijdelijke Sporthal Fontys Tilburg
Neptunus Flexolution Tijdelijke Sporthal Fontys Tilburg
Neptunus Flexolution Tijdelijke Sporthal Fontys Tilburg

Interesse in een tijdelijke sporthal?